Đăng Nhập 
Tổng số lượt truy cập Đóng
Logo Sở Nông nghiệp & PTNT Đóng
Sàn giao dịch Nông sản Đóng

Khoai lang Bình Tân Đóng

Bình chọn Vịnh Hạ Long Đóng
Giá cả thị trường Đóng
  Giá các mặt hàng nông sản  
Diễn biến giá các mặt hàng nông, thuỷ sản và vật tư nông nghiệp tuần 41 năm 2014 (Từ ngày 10/10/2014-16/10/2014)
Hành lá giảm giá vì ảnh hưởng thời tiết nên bị bệnh nhiều, phẩm chất kém. Khoai trắng giấy ổn định mức cao do sản lượng còn ít và việc tiêu thụ thuận lợi. Dừa khô tăng giá nhẹ vì việc tiêu thụ tăng mạnh trở lại. Gà công nghiệp nhiều nên giá giảm. Cải xà lách xoong tăng giá vì được tiêu thụ mạnh.
  Diễn biến giá các mặt hàng nông, thuỷ sản và vật tư nông nghiệp tháng 10 năm 2014 (Từ ngày 16/9/2014 –15/10/2014)
  Diễn biến giá các mặt hàng nông, thuỷ sản và vật tư nông nghiệp tuần 39 năm 2014 (Từ ngày 26/09/2014-02/10/2014)