Đăng Nhập 
Tổng số lượt truy cập Đóng
Logo Sở Nông nghiệp & PTNT Đóng
Sàn giao dịch Nông sản Đóng

Khoai lang Bình Tân Đóng

Bình chọn Vịnh Hạ Long Đóng
Giá cả thị trường Đóng
  Giá các mặt hàng nông sản  
Diễn biến giá các mặt hàng nông, thuỷ sản và vật tư nông nghiệp tuần 20 năm 2015 (Từ ngày 15/5/2015-21/5/2015)
Nổi bật nhất trong tuần qua là sự tăng giá mạnh của cải xà lách xoong thêm 9.000đ/kg, nguyên nhân là cải đang nghịch vụ nên sản lượng hạn chế. Cam sành hút hang, giá tăng trở lại. Khoai lang tiêu thụ chậm khiến giá tiếp tục giảm.
  Diễn biến giá các mặt hàng nông, thuỷ sản và vật tư nông nghiệp tháng 5 năm 2015 (Từ ngày 16/4/2015 –15/5/2015)
  Diễn biến giá các mặt hàng nông, thuỷ sản và vật tư nông nghiệp tuần 18 năm 2015 (Từ ngày 01/5/2015-7/5/2015)