Đăng Nhập 
Tổng số lượt truy cập Đóng
Logo Sở Nông nghiệp & PTNT Đóng
Sàn giao dịch Nông sản Đóng

Khoai lang Bình Tân Đóng

Bình chọn Vịnh Hạ Long Đóng
Giá cả thị trường Đóng
  Giá các mặt hàng nông sản  
Diễn biến giá các mặt hàng nông, thuỷ sản và vật tư nông nghiệp tuần 36 năm 2014 (Từ ngày 05/09/2014-11/09/2014)
Cam sành bắt đầu vào mùa thuận, sản lượng tăng nên giá giảm. Cá tra hút hàng nên giá tăng nhẹ. Cải xà lách xoong tăng sản lượng, giá giảm. Gà công nghiệp ít nên giá tăng. Lượng tiêu thụ màu tại HTX Thành Lợi giảm mạnh khiến giá màu các loại đồng loạt giảm.
  Diễn biến giá các mặt hàng nông, thuỷ sản và vật tư nông nghiệp tuần 35 năm 2014 (Từ ngày 29/8/2014-04/09/2014)
  Diễn biến giá các mặt hàng nông, thuỷ sản và vật tư nông nghiệp tuần 34 năm 2014 (Từ ngày 22/8/2014-28/8/2014)