Đăng Nhập 
Tổng số lượt truy cập Đóng
Logo Sở Nông nghiệp & PTNT Đóng
Sàn giao dịch Nông sản Đóng

Khoai lang Bình Tân Đóng

Bình chọn Vịnh Hạ Long Đóng
Giá cả thị trường Đóng
  Giá các mặt hàng nông sản  
Diễn biến giá các mặt hàng nông, thuỷ sản và vật tư nông nghiệp tuần 32 năm 2014 (Từ ngày 8/8/2014-14/8/2014)
Lúa Hè Thu khô tăng lên do thị trường xuất khẩu gạo khởi sắc. Cải xà lách xoong tăng giá trở lại vì hút hàng. Chôm chôm các loại nhích giá do tiêu thụ mạnh và ít cạnh tranh với các loại trái cây khác. Nhãn da bò, sầu riêng hút hàng tăng giá. Khoai lang các loại biến động mạnh do chịu tác động của thị trường tiêu thụ.
  Diễn biến giá các mặt hàng nông, thuỷ sản và vật tư nông nghiệp tuần 29 năm 2014 (Từ ngày 18/07/2014 –24/07/2014)
  Diễn biến giá các mặt hàng nông, thuỷ sản và vật tư nông nghiệp tuần 28 năm 2014 (Từ ngày 11/07/2014 –17/07/2014)