Đăng Nhập 
Tổng số lượt truy cập Đóng
Logo Sở Nông nghiệp & PTNT Đóng
Sàn giao dịch Nông sản Đóng

Khoai lang Bình Tân Đóng

Bình chọn Vịnh Hạ Long Đóng
Giá cả thị trường Đóng
  Giá các mặt hàng nông sản  
Diễn biến giá các mặt hàng nông, thuỷ sản và vật tư nông nghiệp tuần 12 năm 2015 (Từ ngày 20/03/2015-26/03/2015)
Bưởi 5 Roi, chôm chôm các loại hút hàng tăng giá. Gà công nghiệp có sản lượng nhiều nên giá giảm. Lúa tiêu thụ chậm nên giá giảm nhẹ. Heo thịt hạn chế nguồn cung nên giá tăng. Khoai lang tím Nhật đang thời điểm thu hoạch rộ, giá giảm.
  Diễn biến giá các mặt hàng nông, thuỷ sản và vật tư nông nghiệp tuần 09 năm 2015 (Từ ngày 27/02/2015-05/03/2015)
  Diễn biến giá các mặt hàng nông, thuỷ sản và vật tư nông nghiệp tuần 51 năm 2014 (Từ ngày 19/12/2014-25/12/2014)