Đăng Nhập 
Tổng số lượt truy cập Đóng
Logo Sở Nông nghiệp & PTNT Đóng
Sàn giao dịch Nông sản Đóng

Khoai lang Bình Tân Đóng

Bình chọn Vịnh Hạ Long Đóng
Giá cả thị trường Đóng
  Giá các mặt hàng nông sản  
Diễn biến giá các mặt hàng nông, thuỷ sản và vật tư nông nghiệp tuần 13 năm 2015 (Từ ngày 27/03/2015-02/04/2015)
Do hút hàng nên các loại trái cây như chôm chôm, cam sành tăng giá mạnh trong tuần. Sản lượng gà công nghiệp hạn chế trong khi nhu cầu tiêu thụ tăng nên giá tăng mạnh trở lại. Khoai lang được thu hoạch rộ, sản lượng nhiều nên giá mua giảm. Lượng heo thịt vẫn còn tương đối ít nên giá vẫn ổn định mức khá cao.
  Diễn biến giá các mặt hàng nông, thuỷ sản và vật tư nông nghiệp tuần 12 năm 2015 (Từ ngày 20/03/2015-26/03/2015)
  Diễn biến giá các mặt hàng nông, thuỷ sản và vật tư nông nghiệp tuần 09 năm 2015 (Từ ngày 27/02/2015-05/03/2015)