Đăng Nhập 
Tổng số lượt truy cập Đóng
Logo Sở Nông nghiệp & PTNT Đóng
Sàn giao dịch Nông sản Đóng

Khoai lang Bình Tân Đóng

Bình chọn Vịnh Hạ Long Đóng
Giá cả thị trường Đóng
  Giá các mặt hàng nông sản  
Diễn biến giá các mặt hàng nông, thuỷ sản và vật tư nông nghiệp tuần 28 năm 2014 (Từ ngày 11/07/2014 –17/07/2014)
Cải xà lách xoong tiêu thụ khó giảm giá.. Nấm rơm tăng sản lượng mạnh giá giảm. Khoai lang tím Nhật giảm giá vì thương lái ít thu mua. Nhãn da bò tăng lượng thu hoạch nên giá giảm. Gà ta hút hàng giá tăng trở lại. Gia súc các loại ổn định giá. Lúa Hè Thu tăng giá trở lại vì thông tin xuất khẩu khởi sắc.
  Diễn biến giá các mặt hàng nông, thuỷ sản và vật tư nông nghiệp tháng 7 năm 2014 (Từ ngày 16/6/2014 –15/7/2014)
  Diễn biến giá các mặt hàng nông, thuỷ sản và vật tư nông nghiệp tuần 27 năm 2014 (Từ ngày 4/07/2014 –10/07/2014)