Đăng Nhập 
Tổng số lượt truy cập Đóng
Thông tin Nông nghiệp NT Đóng
Sàn giao dịch Nông sản Đóng

Khoai lang Bình Tân Đóng

Bình chọn Vịnh Hạ Long Đóng
Giá cả thị trường Đóng
  Giá các mặt hàng nông sản  
Diễn biến giá các mặt hàng nông, thủy sản và vật tư nông nghiệp tuần 11 năm 2014 (Từ ngày 14/03/2014 –20/03/2014)
Trong tuần, chôm chôm các loại hút hàng tăng giá mạnh. Trước thông tin dịch cúm gia cầm giá heo hơi tăng cao. Cá tra nguyên liệu khan hàng tăng giá. Thông tin Thủ tướng Chính Phủ đồng ý triển khai chương trình thu mua tạm trữ giá lúa Đông Xuân tăng.
  Diễn biến giá các mặt hàng nông, thủy sản và vật tư nông nghiệp tuần 8 năm 2014 (Từ ngày 21/02/2014 –27/02/2014)
  Diễn biến giá các mặt hàng nông, thủy sản và vật tư nông nghiệp tuần 7 năm 2014 (Từ ngày 14/02/2014 –20/02/2014)