Đăng Nhập 
Tổng số lượt truy cập Đóng
Logo Sở Nông nghiệp & PTNT Đóng
Sàn giao dịch Nông sản Đóng

Khoai lang Bình Tân Đóng

Bình chọn Vịnh Hạ Long Đóng
Giá cả thị trường Đóng
  Giá các mặt hàng nông sản  
Diễn biến giá các mặt hàng nông, thuỷ sản và vật tư nông nghiệp tuần 43 năm 2014 (Từ ngày 24/10/2014-30/10/2014)
Thị trường Trung Quốc tiêu thụ chôm chôm Java mạnh trở lại khiến giá tăng lên. Sản lượng gà công nghiệp gần đây nhiều nên giá giảm xuống. Nhiều loại khoai giảm giá do hình thức khoai kém cộng thêm việc thu mua từ Trung Quốc giảm. Tình hình tiêu thụ màu các loại tại Thành Lợi khởi sắc, nhiều loại tăng giá.
  Diễn biến giá các mặt hàng nông, thuỷ sản và vật tư nông nghiệp tuần 41 năm 2014 (Từ ngày 10/10/2014-16/10/2014)
  Diễn biến giá các mặt hàng nông, thuỷ sản và vật tư nông nghiệp tháng 10 năm 2014 (Từ ngày 16/9/2014 –15/10/2014)