Chi tiết văn bản

2112/QĐ-UBND
17/08/2020
17/08/2020
Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Long
Quyết định
UBND tỉnh Vĩnh Long
Lê Quang Trung
20213178105_2112qd_cong bo DMTTHC.pdf
VĂN BẢN KHÁC