Chi tiết văn bản

04/2013/TTLT-BNN&PTNT-BTC-BKHĐT
16/01/2013
16/01/2013
Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước chi cho Chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2012-2015
Thông tư liên tịch
Bộ Nông nghiệp & PTNT
202131914173_TT 04 (1).doc
VĂN BẢN KHÁC