Chi tiết văn bản

58/2012/TT-BNN&PTNT
07/11/2012
07/11/2012
Ban hành Danh mục bổ sung thuốc thú y, vắc xin, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hoá chất dùng trong thú y được phép lưu hành tại Việt Nam
Thông tư
Bộ Nông nghiệp & PTNT
Diệp Kỉnh Tần
2021319142632_Thong tu 58.doc
VĂN BẢN KHÁC