Chi tiết văn bản

57/2012/TT-BNN&PTNT
07/11/2012
07/11/2012
Quy định việc kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm các chất cấm thuộc nhóm Bete-agonist trong chăn nuôi
Thông tư
Bộ Nông nghiệp & PTNT
Diệp Kỉnh Tần
2021319142715_57_2012_TT_BNNPTNT.pdf
VĂN BẢN KHÁC