Chi tiết văn bản

25/2021/QĐ-TTg
22/07/2021
01/01/2022
Quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
Quyết định
Thủ tướng Chính phủ
Phạm Minh Chính
20221282515_25.signed (1).pdf
VĂN BẢN KHÁC