Chi tiết văn bản

1591/CQLCL-CL1
30/11/2021
30/11/2021
V/v đăng ký doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản sang Trung Quốc theo Lệnh 248 và 249
Công văn
Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản
Lê Bá Anh
20221291139_1591.rar
VĂN BẢN KHÁC