Chi tiết văn bản

992/CBTTNS-CS
13/12/2021
13/12/2021
V/v phối hợp điều tiết xuất khẩu hàng nông sản, thủy sản sang Trung Quốc
Công văn
Cục Chế biến và Phát triển thị nông sản
Lê Thanh Hòa
2022129167_CV Agrotrade gui cac So va Hiep hoi ve hang nong san thuy san XK sang TQ 12 2021.pdf
VĂN BẢN KHÁC