Chi tiết văn bản

8119/UBND
20/12/2021
20/12/2021
V/v tình trạng ùn tắc nông sản tại cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
Công văn
UBND tỉnh Vĩnh Long
Nguyễn Văn Liệt
2022129198_8119.rar
VĂN BẢN KHÁC