Chi tiết văn bản

3518/QĐ-UBND
23/12/2021
23/12/2021
Về việc công nhận sản phẩm nông nghiệp công nghiệp tiểu biểu cấp tỉnh năm 2021
Quyết định
UBND tỉnh Vĩnh Long
Nguyễn Văn Liệt
20221292146_3518-QD-UBND San pham dat giai nam 2021.pdf
VĂN BẢN KHÁC