Chi tiết văn bản

8787/BNN-BVTV
24/12/2021
24/12/2021
V/v tháo gỡ khó khăn đối với việc thông quan hàng hóa tại Lạng Sơn
Công văn
Bộ Nông nghiệp & PTNT
Trần Thanh Nam
2022129234_8787.rar
VĂN BẢN KHÁC