Chi tiết văn bản

2557/SCT-QLTM
28/12/2021
28/12/2021
V/v thông tin hoạt động sản xuất kinh doanh, lưu thông hàng hóa, xuất khẩu tại cửa khẩu biên giới phía Bắc
Công văn
Sở Công Thương
Nguyễn Trung Kiên
20221292613_2557-SCT-QLTM_signed.pdf
VĂN BẢN KHÁC