Chi tiết văn bản

8294/UBND
28/12/2021
28/12/2021
V/v hoạt động xuất nhập khẩu, thông quan hàng hóa qua các cửa khẩu biên giới phía Bắc
Công văn
UBND tỉnh Vĩnh Long
Nguyễn Văn Liệt
2022129289_8294.rar
VĂN BẢN KHÁC