Chi tiết văn bản

62/SCT-QLTM
11/01/2022
11/01/2022
V/v tình hình xuất khẩu hàng hóa tại các cửa khẩu biên giới phía Bắc
Công văn
Sở Công Thương
Nguyễn Trung Kiên
2022324134339_62-SCT-QLTM_signed.rar
VĂN BẢN KHÁC