Chi tiết văn bản

201/UBND
14/01/2022
14/01/2022
V/v thông báo tạm thời dừng tiếp nhận phương tiện chở hoa quả tươi Việt Nam lên cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn để xuất khẩu
Công văn
UBND tỉnh Vĩnh Long
Lê Quang Trung
2022324134514_201_signed.rar
VĂN BẢN KHÁC