Chi tiết văn bản

298/UBND-KTNV
18/01/2022
18/01/2022
V/v tạm thời dừng tiếp nhận phương tiện chở hoa quả tươi, thủy sản đông lạnh đến cửa khẩu, lối mở biên giới của tỉnh Quảng Ninh để xuất khẩu
Công văn
UBND tỉnh Vĩnh Long
Nguyễn Văn Liệt
2022324134646_298_signed.rar
VĂN BẢN KHÁC