Chi tiết văn bản

175/BVTV-ATTPMT
20/01/2022
20/01/2022
V/v hướng dẫn Doanh nghiệp sản xuất thực phẩm có nguồn gốc thực vật thực hiện việc đăng ký xuất khẩu vào Trung Quốc
Công văn
Cục Bảo vệ thực vật
Huỳnh Tấn Đạt
2022324135215_1. CV huong dan thuc hien dk full.pdf
VĂN BẢN KHÁC