Chi tiết văn bản

139/SCT-QLTM
20/01/2022
20/01/2022
V/v thông tin tình hình xuất khẩu hàng hóa tại các cửa khẩu biên giới phía Bắc
Công văn
Sở Công Thương
Nguyễn Trung Kiên
2022324135422_139-SCT-QLTM_signed.pdf
VĂN BẢN KHÁC