Chi tiết văn bản

766/QĐ-TTg
23/06/2022
23/06/2022
Phê duyệt Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử.
Luật
Thủ tướng Chính phủ
Phạm Bình Minh
2022731103257_QD 766-BO CHI SO DANH GIA CHAT LUONG TRONG THUC HIEN TTHC (1).pdf
VĂN BẢN KHÁC