Chi tiết văn bản

2260 /QĐ-UBND
04/11/2022
04/11/2022
Về việc công bố danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình, dịch vụ công trực tuyến một phần và giải pháp tăng cường thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
Quyết định
UBND tỉnh Vĩnh Long
Lữ Quang Ngời
Chủ tịch
2022114152621_QD 2260_DM TTHC.rar
VĂN BẢN KHÁC