Chi tiết văn bản

2568/QĐ-UBND
06/12/2022
06/12/2022
Phê duyệt Đề án Hỗ trợ phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh của kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2020-2025
Quyết định
UBND tỉnh Vĩnh Long
Nguyễn Văn Liệt
Phó Chủ tịch
VĂN BẢN KHÁC