Chi tiết văn bản

156/TT-ĐMT
03/03/2023
V/v Ban hành tài liệu hướng dẫn thu gom, xử lý phụ phẩm cây trồng
Công văn
Cục Trồng trọt
Lê Văn Đức
Phó Cục trưởng
2023321162724_Tai lieu huong dan thu gom va xu ly phu pham cay trong.rar
VĂN BẢN KHÁC