DANH BẠ CÁN BỘ CÔNG CHỨC

 Họ và tên Chức vụĐiện thoại cơ quanDi độngĐịa chỉ Email
Ban Giám đốc
 Trương Thành DãnhGiám đốc  ttdanh.snn@vinhlong.gov.vn
 Nguyễn Văn LiêmPhó giám đốc02703.880466 nvliem.snn@vinhlong.gov.vn
 Văn Hữu HuệPhó giám đốc  vhhue.snn@vinhlong.gov.vn
 Lê Văn DũngPhó giám đốc02703.835020 lvdung.snn@vinhlong.gov.vn
Văn Phòng Sở
 Nguyễn Thế CôngChánh văn phòng sở02703.822223 ntcong.snn@vinhlong.gov.vn
 Phạm Thị Tuyết Mai Phó chánh văn phòng sở02703.822223 pttuyetmai.snn@vinhlong.gov.vn
 Nguyễn Thanh GiangPhó chánh văn phòng sở02703.822223 ntgiang.snn@vinhlong.gov.vn
 Lê Thị Bích Trâm Chuyên viên02703.822223 ltbtram.snn@vinhlong.gov.vn
 Bùi Thị Phương ThanhChuyên viên02703.822223 btpthanh.snn@vinhlong.gov.vn
 Trần Như Xuân Trâm Văn thư02703.822223 tnxtram.snn@vinhlong.gov.vn
 Trần Thị Trúc LinhChuyên viên02703.822223 tttlinh14@gmail.com
 Đỗ Thị Vân Kế toán viên02703.822223 dtvan.snn@vinhlong.gov.vn
 Nguyễn Thị DungThủ quỷ02703.822223 ntdung.snn@vinhlong.gov.vn
 Nguyễn Bá DuyChuyên viên02703.822223 nbduy.snn@vinhlong.gov.vn
 Trần Tuyết QuỳnhKế toán viên   
Phòng Kế hoạch - Tổng hợp
 Nguyễn Thanh BìnhTrưởng phòng02703.825015 binh263@gmail.com
 Nguyễn Nhựt Trường Phó trưởng phòng02703.825015 nntruong.snn@vinhlong.gov.vn
 Nguyễn Thành TiếnPhó trưởng phòng02703.825061 nttien.snn@vinhlong.gov.vn
 Phạm Hồng Tiến Chuyên viên02703.825061 phtien.snn@vinhlong.gov.vn
 Nguyễn Thanh ĐàoChuyên viên02703.825061 ntdao.snn@vinhlong.gov.vn
 Võ Nguyên MẫnKỹ sư02703.825015 vnman.snn@vinhlong.gov.vn
 Phạm Hồng ThiChuyên viên02703.825015 phthi.snn@vinhlong.gov.vn
 Lê Thị Phương OanhChuyên viên02703.825015 ltpoanh.snn@vinhlong.gov.vn
 Nguyễn Hữu BáChuyên viên02703.825015 nhba.snn@vinhlong.gov.vn
 Huỳnh Thị Thanh PhụngKỹ sư02703.825061 httphung.snn@vinhlong.gov.vn
 Nguyễn Thị Nỏn Chuyên viên02703.825015 ntnon.snn@vinhlong.gov.vn
Thanh tra Sở
 Mai Bá Đẳng Chánh Thanh tra02703.828318 mbdang.snn@vinhlong.gov.vn
 Nguyễn Hồng PhúcPhó chánh thanh tra02703.828318 thanhtrannvl@gmail.com
 Nguyễn Thị Phương ThúyCBKT02703.828318 thuybvtvvl@gmail.com
 Nguyễn Thành Thanh BìnhCBKT02703.852294  
 Nguyễn Thùy DươngCBKT   
Đoàn ủy Sở Nông nghiệp & PTNT
 Phạm Hồng TiếnBí thư02703.825061 phtien.snn@vinhlong.gov.vn