Lấy ý kiến dự thảo văn bản

STT Trích yếu Tệp đính kèm
1  ĐÓNG GÓP DỰ THẢO BÁO CÁO CHÍNH TRỊ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XI, NHIỆM KỲ 2022 2025 CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH Tải tệp đính kèm