Văn bản Quy phạm pháp luật

select
select
RadDatePicker
Open the calendar popup.
RadDatePicker
Open the calendar popup.
TTSố ký hiệuTrích yếuNgày ban hànhNgày hiệu lực
1 23/2022/TT-BTTTT Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2013/TT-BTTTT ngày 22 tháng 01 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định áp dụng tiêu chuẩn, kỹ thuật đối với Trung tâm dữ liệu 30/11/2022 01/02/2023
2 24/2022/TT-BTTTT Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện đối với thiết bị đầu cuối viễn thông và công nghệ thông tin" 30/11/2022 01/01/2024
3 59/2022/NĐ-CP Quy định về định danh và xác thực điện tử 05/09/2022 20/10/2022
4 53/2022/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng 15/08/2022 01/10/2022
5 42/2022/NĐ-CP Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan Nhà nước trên môi trường mạng 24/06/2022 24/06/2022
6 111/2021/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa 09/12/2021 15/02/2022
7 26/2021/TT-BGTVT Thông tư số 26/2021/TT-BGTVT 29/11/2021 29/11/2021
8 25/2021/QĐ-TTg Quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 22/07/2021 01/01/2022
9 73/2021/QH14 Luật phòng, chống ma túy 30/03/2021 01/01/2022
10 2112/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Long 17/08/2020 17/08/2020
11 28/2018/QH14 Luật sửa đổi liên quan 11 Luật về Quy hoạch 15/06/2018 15/06/2018
12 27/2018/QH14 Luật Đo đạc Bản đồ 14/06/2018 14/06/2018
13 26/2018/QH14 Luật Sửa đổi Thể dục thể thao 14/06/2018 14/06/2018
14 25/2018/QH14 Luật Tố Cáo 12/06/2018 12/06/2018
15 24/2018/QH14 Luật An ninh mạng 12/06/2018 12/06/2018
16 23/2018/QH14 Luật Cạnh Tranh 12/06/2018 12/06/2018
17 22/2018/QH14 Luật Quốc Phòng 08/06/2018 08/06/2018
18 08/TT-BNN&PTNT Hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ rợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp 20/03/2014 12/05/2014
19 40/2013/TT-BNN&PTNT Ban hành Danh mục các loài động vật, thực vật hoang dã quy định trong các Phụ lục của Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp 05/09/2013 05/09/2013
20 109/2013/TT-BTC Hướng dẫn hỗ trợ lãi suất tiền vay ngân hàng để mua tạm trữ thóc, gạo vụ hè thu năm 2013 13/08/2013 13/08/2013
21 39/2013/TT-BNN&PTNT Ban hành danh mục bổ sung, sửa đổi thức ăn thủy sản; sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản được phép lưu hành tại việt nam 12/08/2013 12/08/2013
22 38/2013/TT-BNN&PTNT Ban hành Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam 09/08/2013 09/08/2013
23 37/2013/TT-BNN&PTNT Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 21/2013/TT-BNNPTNT ngày 17/4/2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, hạn chế sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam; ban hành Danh mục sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường chăn nuôi được phép lưu hành tại Việt Nam 02/08/2013 02/08/2013
24 04/2013/TTLT-BNN&PTNT-BTC-BKHĐT Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước chi cho Chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2012-2015 16/01/2013 16/01/2013
25 03/2013/TT-BNN&PTNT Quản lý thuốc bảo vệ thực vật 11/01/2013 11/01/2013
26 02/2013/TT-BNN&PTNT Quy định phân tích nguy cơ và quản lý an toàn thực phẩm theo chuỗi sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản và muối 05/01/2013 05/01/2013
27 01/2013/TT-BNN&PTNT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 14/2011/TT-BNNPTNT ngày 29/3/2011 quy định việc kiểm tra, đánh giá cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản và thay thế một số biểu mẫu được ban hành kèm theo Thông tư số 53/2011/TT-BNNPTNT ngày 02/8/2011 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 14/2011/TT-BNNPTNT ngày 29/3/2011 04/01/2013 04/01/2013
28 65/2012/TT-BNN&PTNT Quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật 26/12/2012 26/12/2012
29 64/2012/TT-BNN&PTNT Ban hành Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam 24/12/2012 24/12/2012
30 1/2012/TT-BNN&PTNT Quy định việc giám sát an toàn thực phẩm thủy sản sau thu hoạch 13/11/2012 13/11/2012
<<<1 2>>>